top of page

 鋁蜂窩板

HoneyComb Panel 1_edited.png

主要成分為鋁合金,95%以上物料可以回收循環再造。
夾層結構類似鋁塑板,由鋁板+鋁蜂窩芯+鋁板黏合一起組成。
蜂窩的正六邊形所需材料少但堅固,由蜂窩形成的多個“T”形骨幹支撐。  
呎吋: 4呎 X 8呎
總厚度: 8mm厚
鋁板厚度: 0.25/0.4mm

HCP description.png
Bees at Work_edited.jpg
bottom of page